Stock information

Shareholders

Medivir's 15 largest shareholders as of 28 September 2018. Total number of shareholders; 8,584.


Shareholder categories, 28 September 2018*

Analysts covering Medivir

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Peter Sehestedt, Handelsbanken

Joachim Löchen, Erik Penser Bank

Anastasia Karpova, Kempen